Seoski kulturni centar

Nicanje poezije: Javno čitanje poezije ispred Doma kulture u Markovcu

U četvrtak i petak, 18. i 19. jula održaće se radionice čitanja i govorenja poezije, koje osmišljava i vodi pozorišna rediteljka Anđelka Nikolić. Prezentacija radova nastalih u okviru projekta "Nicanje poezije" biće održana u subotu, 20.7. od 18 do 20h ispred Doma kulture u Markovcu. Program će obuhvatiti i obeležavanje četvrtog rođendana čitaonice "Ekatarina Pavlović", kao i horski nastup Dečjeg kluba. Projekat "Nicanje poezije" organizuje se u okviru festivala "Na sopstveni pogon", koji organizuje Asocijacija Nezavisne kulturne scene Srbije. Učešće na radionicama i prezentaciji radova je besplatno, uz prethodnu najavu na 061/2926791, 064/1755993, na mejl skcmarkovac@gmail.com.

20.07.2024, subota, u 18:00 h

Događaji

Članstvo biblioteke

Knjižni fond

Održanih dešavanja

Članstvo dečjeg kluba

O Seoskom kulturnom centru Markovac

Seoski kulturni centar Markovac je udruženje građanki i građana nastalo kao rezultat rada Umetničke grupe Hop.la! u Markovcu kod Velike Plane, sa ciljem ponovnog pokretanja kulturnog i društvenog života u selu i okolini. Projekat letnjih pozorišnih radionica za decu, osnivanje Čitaonice “Ekatarina Pavlović”, kulturna dostava i rad na prvim kamišibaji predstavama, bili su baza za povezivanje meštanki/a i umetnika/ca iz šire zajednice i formalno osnivanje udruženja, 16.11.2020. SKCM se zalaže za dostupnost kulture, obrazovanja i socijalnih usluga svim društvenim grupama, bez obzira na pol, etničku pripadnost, mesto stanovanja ili imovno stanje. U lokalnoj zajednici ovaj cilj se ostvaruje kontinuiranim radom Čitaonice (besplatne javne biblioteke) i Dečjeg kluba. Na široj sceni udruženje se povezuje sa sličnim inicijativama i doprinosi javnoj kampanji za decentralizaciju kulture, što je primećeno i vrednovano priznanjima kao što su zahvalnica Beogradske otvorene škole za angažman na polju kulturne decentralizacije i borbe za rodnu ravnopravnost, priznanje BeFema za kulturnu mobilnost, Nagrada Jelena Šantić za poseban doprinos razvoju zajednice kroz umetnost.SKCM deluje i u polju izvođačkih i vizuelnih umetnosti, sa fokusom na umetnost zajednice, ambijentalnu i ekološki održivu umetnost, kao i na očuvanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Zato se, uporedo sa kampanjom za sanaciju Doma kulture i povratak prvobitne namene ove zgrade, angažuje na izvođenju kulturnih dešavanja u prostoru seoskog domaćinstva: adaptira nekadašnji vinski podrum u javnu biblioteku, od starog koša (skladišta za kukuruz) pravi ad hoc pozornicu, a čitav prostor dvorišta koristi kao poligon za održavanje različitih aktivnosti za decu predškolskog i školskog uzrasta.Pedagoške aktivnosti SKCM počivaju na principima feminističke pedagogije, koja se zalaže protiv tradicionalne hijerarhije odnosa u pedagoškom procesu, a afirmiše slobodu misli i govora, kriitički duh i ravnopravnost učesnika u procesu učenja i razvoja. Kreativnost, građanska svest i ekološki aktivizam imaju povlašćeno mesto u pedagoškim procesima SKCM-a. Umetnici/e i pedagozi/škinje rade zajedno, favorizuje se multidisciplinarni pristup i samostalnost u radu.Svoja znanja i iskustva SKCM rado deli sa pojedinkama/incima i institucijama aktivnim u radu sa decom i za decu. Naše saradnici stečenu stručnu praksu koriste u svakodnevnom radu u školskim ustanovama i sličnim projektima, dok umetnici koji stvaraju za decu imaju prilike da u ranoj fazi kreativnog procesa svoja dela razvijaju u neposrednom kontaktu sa publikom – polaznicima našeg Dečjeg kluba. Kroz savetodavni rad i različite oblike kulturterapije, SKCM je angažovan na polju brige za mentalno zdravlje i zalaže se za dostupnost socijalnih usluga i u manjim sredinama i zajednicima, kao i protiv stigmatizacije psiholoških teškoća i oboljenja, koja je često prisutna u patrijarhalnim sredinama.

Prikaži više

Projekti

Čitaonica "Ekatarina Pavlović"
Dečji klub
Kamišibaji
Terapija kulturom
Pozorišna produkcija
Demilitarizacija drame