Seoski kulturni centar

Javno čitanje komada Devojke Salimate Togore

Pozivamo Vas da prisustvujete premijernom javnom čitanju komada DEVOJKE Salimate Togore u subotu 9.12. 2023.godine u 19h u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu, Andre Nikolića 14 Reč je o praizvedbi komada autorke iz Malija, izvorno napisanog na francuskom jeziku, do sada neobjavljenog i neprevođenog, a izvedenog jedino u okviru scenskih čitanja posvećenim dramaturgiji frankofone Afrike u okviru Avinjonskog pozorišnog festivala. Drama obrađuje naizgled nepolitička pitanja – tematiku porodičnog, bračnog, ljubavnog i seksualnog života savremenih malijskih žena. No, ispod vrcavosti i duhovitosti koje podsećaju na sitkom sakrivena je kritika patrijarhalnih obrazaca, naročito onih čijem preživljavanju i širenju možda i nesvesno doprinose žene same – očigledno na svim kontinentima. Komad javno čitaju glumice Puls teatra Lazarevac. Prevod i režija : Anđelka Nikolić Dizajn: Katarina Stanojlović Produkcija : Seoski kulturni centar Markovac, Puls teatar Lazarevac, Muzej afričke umetnosti Podrška : Rekonstrukcija ženski fond Molimo da prisustvo potvrdite do petka 8.12. 2023. odgovorom na ovaj mejl. Događaj je deo festivala Demilitarizacija drame, posvećenog podsticanju kreiranja novih, drugačijih, eksplicitno antimilitarističkih narativa, kao i reviziji istorije pozorišta, predstavljanjem komada koji nisu imali prilike da ostvare veći uticaj u vreme svog nastanka. U oktobru 2023, u Narodnom pozorištu Subotica, javno je pročitana drama « Sirota Mileva iz Bosne u našoj civilizaciji godine 1878» Albine Podgradske, koja obrađuje problem otežane integracije izbeglica iz ratom zahvaćenih područja, iz perspektive dece i žena, na srpskom, mađarskom, slovačkom, romskom i poljskom jeziku. U novembru 2023, u Malom pozorištu Duško Radović, pročitana je drama « Dečaci neće nositi oružje » Jelene Paligorić Sinkević, koja preispituje postojeći školski sistem i aktuelne roditeljske stilove i tematizuje vršnjačko nasilje, povezujući ga sa klimom u društvu koje se još uvek nije delimilitarizovalo i integrisalo nakon ratova iz devedesetih. Od janara 2024. svi tekstovi i prateći materijali biće dostupni na: www.skcmarkovac.rs

09.12.2023, subota, u 19:00 h

Pozorište

Članstvo biblioteke

Knjižni fond

Održanih dešavanja

Članstvo dečjeg kluba

O Seoskom kulturnom centru Markovac

Seoski kulturni centar Markovac je udruženje građanki i građana nastalo kao rezultat rada Umetničke grupe Hop.la! u Markovcu kod Velike Plane, sa ciljem ponovnog pokretanja kulturnog i društvenog života u selu i okolini. Projekat letnjih pozorišnih radionica za decu, osnivanje Čitaonice “Ekatarina Pavlović”, kulturna dostava i rad na prvim kamišibaji predstavama, bili su baza za povezivanje meštanki/a i umetnika/ca iz šire zajednice i formalno osnivanje udruženja, 16.11.2020. SKCM se zalaže za dostupnost kulture, obrazovanja i socijalnih usluga svim društvenim grupama, bez obzira na pol, etničku pripadnost, mesto stanovanja ili imovno stanje. U lokalnoj zajednici ovaj cilj se ostvaruje kontinuiranim radom Čitaonice (besplatne javne biblioteke) i Dečjeg kluba. Na široj sceni udruženje se povezuje sa sličnim inicijativama i doprinosi javnoj kampanji za decentralizaciju kulture, što je primećeno i vrednovano priznanjima kao što su zahvalnica Beogradske otvorene škole za angažman na polju kulturne decentralizacije i borbe za rodnu ravnopravnost, priznanje BeFema za kulturnu mobilnost, Nagrada Jelena Šantić za poseban doprinos razvoju zajednice kroz umetnost.SKCM deluje i u polju izvođačkih i vizuelnih umetnosti, sa fokusom na umetnost zajednice, ambijentalnu i ekološki održivu umetnost, kao i na očuvanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Zato se, uporedo sa kampanjom za sanaciju Doma kulture i povratak prvobitne namene ove zgrade, angažuje na izvođenju kulturnih dešavanja u prostoru seoskog domaćinstva: adaptira nekadašnji vinski podrum u javnu biblioteku, od starog koša (skladišta za kukuruz) pravi ad hoc pozornicu, a čitav prostor dvorišta koristi kao poligon za održavanje različitih aktivnosti za decu predškolskog i školskog uzrasta.Pedagoške aktivnosti SKCM počivaju na principima feminističke pedagogije, koja se zalaže protiv tradicionalne hijerarhije odnosa u pedagoškom procesu, a afirmiše slobodu misli i govora, kriitički duh i ravnopravnost učesnika u procesu učenja i razvoja. Kreativnost, građanska svest i ekološki aktivizam imaju povlašćeno mesto u pedagoškim procesima SKCM-a. Umetnici/e i pedagozi/škinje rade zajedno, favorizuje se multidisciplinarni pristup i samostalnost u radu.Svoja znanja i iskustva SKCM rado deli sa pojedinkama/incima i institucijama aktivnim u radu sa decom i za decu. Naše saradnici stečenu stručnu praksu koriste u svakodnevnom radu u školskim ustanovama i sličnim projektima, dok umetnici koji stvaraju za decu imaju prilike da u ranoj fazi kreativnog procesa svoja dela razvijaju u neposrednom kontaktu sa publikom – polaznicima našeg Dečjeg kluba. Kroz savetodavni rad i različite oblike kulturterapije, SKCM je angažovan na polju brige za mentalno zdravlje i zalaže se za dostupnost socijalnih usluga i u manjim sredinama i zajednicima, kao i protiv stigmatizacije psiholoških teškoća i oboljenja, koja je često prisutna u patrijarhalnim sredinama.

Prikaži više

Projekti

Čitaonica "Ekatarina Pavlović"
Dečji klub
Kamišibaji
Terapija kulturom
Pozorišna produkcija
Demilitarizacija drame